Últims
comerços
adherits
IniciNotíciesNotíciesVisita de Walther Smets i Baldvin Hansson a l’equip RES a Girona

Visita de Walther Smets i Baldvin Hansson a l’equip RES a Girona

Els passats 14 i 15 de març, vam rebre la visita del CEO del RES, Walther Smets, a les instal·lacions d’Easy per establir les primeres sinèrgies i les primeres passes sobre la implantació de la moneda complementària RES a la ciutat de Girona. En aquesta visita, també el va acompanyar Baldvin Hansson, representant l’empresa islandesa Tunz , la qual s’encarrega de subministrar el suport informàtic a RES.

Per culminar la visita a Girona, l’endemà,  Walther Smets va encapçalar un seminari científic sobre monedes complementàries titulat: "RES: A complementary currency of 15 years in Belgium".Durant el primer dia de la visita, l’equip de direcció del Centre EASY va presentar als homòlegs belgues els projectes i la filosofia del centre de recerca. Durant les ponències fetes,  Hansson i Smets, van quedar impressionats amb alguns dels projectes engegats des d’Easy. Un d’aquests projectes va ser el fesedit i l’entramat del sistema de pagament a través de la moneda “dits” i “fets”.

A part de la visita, la direcció i l’equip del RES Catalunya es va reunir amb el CEO de RES Bèlgica per establir els acords finals per a la implantació de la moneda a Catalunya.  Dins d’aquests acords, cal destacar la cooperació per implantar el RES a Catalunya i  SCM (Social Currencies Management, l’spin-off encarregada de la implantació) introduirà noves tècniques de promoció a través del seu treball de R+D+I en xarxes socials.Durant aquest seminari, Smets va destacar que a Bèlgica hi circulen més de 16M d’€-RES, en totes les transaccions de compra i venda que es realitzen. Els impostos derivats d’aquests es paguen en euros. A més, va destacar que el RES reafirma el valor del networking i el recolzament comercial local. En aquest sentit, cal tenir en compte que el RES, a Bèlgica,  té presència a més de 5.000 establiments i que hi ha més de 100.000 targetes en circulació.

S’espera que la implantació de la moneda social serà una realitat a partir del setembre del 2012 a Girona ciutat i des el gener 2013 a d’altres poblacions de la Costa Brava.

 

Cercador de Comerços

El RES a Bèlgica  El RES a França