Últims
comerços
adherits
Inici

Ingressar un pagament RES en línia sense terminal

Cercador de Comerços

Regles de joc RES

Comerços al detall i hostaleria (B2C) 100% o 50% (IVA inclòs)

El comerciant pot escollir si accepta l’import de venda íntegrament en RES o la meitat (IVA inclòs). Ell mateix pot determinar un import màxim per compra (aquest import s’ha de mencionar clarament a la descripció comercial).

Totes les transaccions B2B (oficis tècnics, venda al major, etc.)

No es fixa cap %. Comprador i venedor es poden posar d’acord sobre l’import RES. Està prohibit rebutjar els RES i sempre s’ha d’acceptar un import raonable.

El RES a Bèlgica  El RES a França